Nagrade i priznanja

Zbog činjenice da je fluktuacija članova uvek bila velika (najčešće jedna “generacija” je aktivna deset godina) mnogi detalji o radu i aktivnostima u klubu ostali su neutvrdjeni, nedorečeni i, uopšte, nezabeleženi. Postoji skromna dokumentacija, neka fotografija i izbledela, mukotrpno stečena brojna priznanja. Tu su, pre svega, brojne diplome za osvojena najviša mesta u domaćim i medjunarodnim takmičenjima. Tu su plakete i pehari koji krase klupsku vitrinu kao potvrda uspešnosti članova u mnogim takmičarskim disciplinama.

Uspešan rad članova kluba nije ostao nezapažen. Klub je nosilac najviših priznanja radio-amaterske organizacije, kao što je, na primer, Zlatna plaketa “Nikola Tesla” ili Zlatna plaketa “Boris Kidrič” koje su dobijene još daleke 1964. godine. Nisu izostala i druge nagrade i priznanja. Navešćemo ona najznačajnija:________________________.

Naravno, uspesi kluba su posledica aktivnosti članova, koji su ulagali (i neprekidno ulažu) znanje i slobodno vreme da se postignu odredjeni, kvalitetni rezultati. Klub je, takodje, o svojim članovima uvek vodio računa, tako da je njihovo anagažovanje u dužem vremenskom periodu korektno vrednovano. Zbog toga nije neobično da je veliki broj članova dobio diplome, plakete “Nikola Tesla” najvišeg stepena, zahvalnice, medalje… Nemoguće je utvrditi koliki je broj različitih priznanja dodeljen članovima ARK, ali nežemo pogrešiti ako kažemo da za ovih pedeset godina nekoliko stotina trofeja krasi lične amaterske kutke. Klub je uvek nastojao da se članovima zahvali za ono što su u njega uložili. Skromno, ali srdačno.